آمار وكالت فروش اتومبيل نيازي به تعويض بلاك ندارد و راحتر از سند قطعي انجام مي شود دفترخانه اسناد رسمی(دفترخانه هاdaftarkha

نه دی

نه دی


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ ساعت 20:42 موضوع | لینک ثابت


تعرفه  جدید دفاتر اسناد رسمی سراسر  کشور

از تاریخ 15 /5/94  در کلیه دفاتر لازم الاجراست 

ب : اسناد غیر مالی ( موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت )

ردیف

عنوان

تعرفه

1

وکالت اداری  

 حق التحریر 500000 ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

2

وکالت فروش

حق التحریر  1000000 ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

3

تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه متمم قرارداد و اقاله

حق التحریر 500000  ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

4

تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی

حق التحریر  500000و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

5

تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود

حق التحریر  200000و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

6

وقف نامه

2000000 ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

7

وصیت نامه

1000000 ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

8

صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی

600000 ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

9

تعویض یا ضم وثیقه

800000 ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

10

سایر اسناد  غیر مالی

300000 ریال و 20000 ریال حق الثبت و 50000 ریال هزینه الکترونیک و     ریال مالیات افزوده

ج : سایر خدمات ثبتی

ردیف

عنوان

واحد

تعرفه

1

فک رهن یا فسخ سند

-

400000 ریال

2

صدور اجراییه

هر برگ A4

300000 ریال

3

صدور اخطاریه

هر نفر

100000 ریال

4

امور مربوط به قبوض سپرده

هر برگ

100000 ریال

5

تهیه رونوشت از ثبت دفتر

هر برگ

200000 ریال

6

تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل

هر برگ

حق التحریر 10000 ریال حق الثبت 2000 ریال و افزوده   ریال  

7

تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه

هر برگ

حق التحریر 50000 ریال حق الثبت 20000 ریال و افزوده   ریال  

8

تهیه و تصدیق فتوکپی اسناد مالکیت ( موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) در صورتی که توسط ذینفع دریافت گردد

هر برگ

حق التحریر 20000 ریال حق الثبت 2000 ریال و افزوده   ریال  

9

صدور گواهی علت عدم ثبت سند ( موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی )

-

حق التحریر 300000 ریال حق الثبت 20000 ریال و افزوده   ریال  

10

عزل یا استعفای وکیل در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر

-

حق التحریر 200000 ریال حق الثبت 20000 ریال و افزوده   ریال  

11

گواهی امضا

هر امضا

حق التحریر 200000 ریال حق الثبت 20000 ریال و افزوده   ریال  

12

تهیه استعلام برای سازمان ثبت و یا سایر ادارات

هر نسخه

100000 ریال


تبصره 1 - پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره 2 - در صورتی که متعهد سند بیش از 2نفر باشند به ازای هر نفر اضافه 100000 ریال اخذ می شود .

تبصره 3 - چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 100000ریال به حق التحریر  سند افزوده می شود مگر در صورتی  که  اضافه شدن برگهای سند در نتیجه افزایش متعدین  منطبق با تبصره 2 باشد

تبصره 4 - حق التحریر وکالت برای فروش وسائط نقلیه مطابق حق التحریر سندانتقال مالکیت آن می باشد .

.

تبصره 5 - اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره 6 – تعرفه مقرر در این بخشنامه  تا تصویب تعرفه جدید  هر یک سال پس از اجرا به میزان  ده درصد  افزایش  می یابد

تبصره 7- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی ( مستقر در دفترخانه ) دریافت می نمایند . 


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ ساعت 13:11 موضوع | لینک ثابت


http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/813227


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:4 موضوع | لینک ثابت


http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/813227


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:4 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:0 موضوع | لینک ثابت


92/11/13

نويسنده: دكتر حسين ميرمحمد صادقي

يکي از مواردی که سال هاست کارشناسان قضايي به آن پرداخته اند، حبس زدايي و جايگزين کردن مجازات ها به جاي حبس است. آن ها معتقدند اگر در برخي جرايم به جاي مجازات حبس مجازات هاي ديگري از جمله پرداخت جريمه نقدي و... جايگزين شود مناسب خواهد بود.

به عنوان مثال شما اگر يک تاجر را از انجام برخي فعاليت هاي تجاري براي مدتي محروم يا ممنوع الخروج کنيد يا از انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي منع کنيد يا اين که مغازه فروشنده اي را ببنديد گاه اثربازدارنده اش خيلي بيشتر از اين است که بخواهيد مجازات حبس را عليه وي اعمال کنيد.


متن كامل...
92/11/12

این روزها انگار دفترخانه ها دکتر شده اند و به مدت طولانی من و سند و خریدار و فروشنده و همه را یکی یکی معاینه می کنند تا نسخه سندمان را بپیچند...


متن كامل...
92/11/10

نويسنده: احمدعلي سيروس*

دفاتر مشاور املاک حق تنظيم سند ندارند، بلکه آنها بايد دو طرف را به يکديگر معرفي و سپس آنها را پس از توافق هاي ابتدايي براي نوشتن قولنامه يا تعهد به بيع به دفاتر اسناد رسمي راهنمايي کنند. در گذشته اين کار انجام مي شد اما در 30 سال اخير اين اصول رعايت نشده است.


متن كامل...


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 19:59 موضوع | لینک ثابت


بسمه تعالی - قوه قضائیه طی بخشنامه یا اطلاعیه ای تخلف بودن و سند مالکیت نبودن برگ سبز را اعلام و از دفتر اسناد رسمی بخواهد اطلاعیه موصوف را در منظر عمومی دفاتر اسناد قرار دهند


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 19:55 موضوع | لینک ثابت


وکالت بلاعزل بدون شرط عدم عزل


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:32 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:31 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:28 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:24 موضوع | لینک ثابت


قواعد حقوقي براي تثبيت مالكيت


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:23 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:22 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 20:21 موضوع | لینک ثابت


درگذشت همکارگرامی ، سردفتر محترم اسناد شماره 8 قم

http://daftarkhaneh.blogfa.com/


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 1:1 موضوع | لینک ثابت


گزارش بازار - دفتر اسناد رسمی

گزارش بازار - دفتر اسناد رسمی
قسمت 1354


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:58 موضوع | لینک ثابت


با سلام آخر کسی نگفت آیا در اثر تعویض پلاک بدون نیاز به سند دفترخانه  پولی از خزانه کم می شود یا خیر اگر کم شده چه کسی می تواند پیگیر این خسران باشد و از کی باید گرفت


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:55 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:52 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:50 موضوع | لینک ثابت


50 درصد تخفیف اشتراک ماهنامه "کانون" برای سردفتران و دفتریاران


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:49 موضوع | لینک ثابت


گزارش جلسه ی کانون سردفتران و دفتریاران


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:48 موضوع | لینک ثابت


 آمار ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:47 موضوع | لینک ثابت


مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: بر ما تکلیف است که با رعایت موازین شرعی و قانونی با دلالان، سخت برخورد کنیم


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:47 موضوع | لینک ثابت


دبیرکمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامي


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:47 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:46 موضوع | لینک ثابت


قابل توجه دانشجویان کاردانی ورودی بهمن 92

جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک زیر در تاریخ های اعلام شده به مرکز آموزش مراجعه نمایید (از ساعت 9 الی 16 )

شنبه 5 بهمن 92 : رشته کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری و برنامه سازی کامپیوتر

یکشنبه 6 بهمن 92 : رشته کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی

دوشنبه 7 بهمن 92 : رشته کاردانی حرفه ای خدمات قضایی و شورای حل اختلاف

سه شنبه 8 بهمن 92 : رشته کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب

 

ثبت نام با تأخیر ( جهت دانشجویانی که مدارک خود را در تاریخ فوق تکمیل ننموده اند) : شنبه 12 بهمن 92

 

**مدارک لازم جهت ثبت نام**


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:44 موضوع | لینک ثابت


274-بازرس محترم ثبت بعلت اینکه درتعدادی ازاسناد قطعی منقول


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:40 موضوع | لینک ثابت


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: ثبت نام طرح سراسری راه اندازی دفاتر خدمات قضائی از 9 تا 29 بهمن


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:39 موضوع | لینک ثابت


نکاتی چند..........


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:34 موضوع | لینک ثابت


طرح یک کارمند یک سند در روز

بسمه تعالی به منظور آشنایی تمامی پرسنل دفترخانه طرح یک کارمند یک سند در روز را از ۶/۱۱/۹۲ کلید زدیم و اجبارا تمامی پرسنل اعم از ثبات سند نویس دفتریار سردفتر و .. امروز هر کدام یک سند الکترونیک را به انجام و ثبت الکترونیک رسانیدند نظر به  اینکه با عدم حضور سند نویس و اپراتور دفاتر دچار خلل و امور مردم دچار برهم ریختگی می گردید این طرح اجرا گردید و با افتخار این شعار را اعلام می کنیم که تمامی پرسنل و دست اندرکارانمان قادر به تنظیم اسناد ثبت الکترونیک می باشند


 

نوشته شده توسط سردفتر 1 در دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 0:30 موضوع | لینک ثابت